Förpackning

Alla våra förpackningar är godkända för livsmedel. Vi har ett omfattande miljötänk i hela organisationen och ett av våra konkreta miljömål är att förpackningarna ska vara av enhetligt material för att underlätta källsortering och återvinning.

Källsortera som plast

Våra förpckningar sorteras som plast. I Sverige är vi duktiga på att källsortera och återvinna plast, och det är viktigt. För vi vill inte ha plast i naturen. Men plast är ett väldigt bra material att förpacka smörgåspålägg, kyckling och skinka i då det varken släpper igenom syre eller vatten - och därmed skyddar produkten och ger den längre hållbarhet.

Återförslutningsbara förpckningar

Vissa av våra förpackningar är återförslutningsbara, det är bra för då håller varan längre utan att du behöver använd en plastpåse att lägga den i. Men alla är inte det. Vissa för att det inte fungerar i produktionen men framförallt för att det är onödigt på förpackningar med få produkter i - vi vill ju spara på plast så mycket som möjligt. 

Är du nyfiken på vårt miljöarbete?

Läs mer om vårt ansvar för såväl miljö och hälsa som djurhållning och våra ambitioner för hållbara affärer och såklart att vara en bra arbetsplats hos vårt moderbolag Atria Sverige