Förpackning

Det absolut viktigaste jobbet en förpackning har är att skydda livsmedlet. För ju längre hållbarhet en produkt har desto mindre matsvinn, och att reducera matsvinnet är vårt viktigaste sätt att spara på klimatet.  

Med det sagt är såklart förpackingen jätteviktigt. Alla våra förpackningar är godkända för livsmedel och vi har ett omfattande miljötänk i hela organisationen. Ett av våra konkreta miljömål är att förpackningarna ska vara av enhetligt material för att underlätta källsortering och återvinning.

Plastinitiativet

Vi har som många kollegor i branschen skrivit under DFL Plastinitiativet med mål att alla våra plastförpackningar senast 2025 ska gå att materialutnyttja. Det innebär att plasten i förpackningarna inte bara ska källsorteras och används för energi, utan att plasten återanvänds för att tillverka andra plastprodukter. Det är tekniskt väldigt avancerat och bygger även på att återvinningsprocessen utvecklas. Men tillsamma är vi många som jobbar hårt för att plasten vi använder ska ingå i en hållbar cirkulär ekonomi för att minimera klimatpåverkan.

Källsortera som plast

Våra förpackningar sorteras som plast. I Sverige är vi duktiga på att källsortera och återvinna plast, och det är viktigt. För vi vill inte ha plast i naturen. Men plast är ett väldigt bra material att förpacka smörgåspålägg, kyckling och skinka i då det varken släpper igenom syre eller vatten - och därmed skyddar produkten och ger den längre hållbarhet.

Vacuumförpackad kyckling

Under våren 2021 lanserar vi delar av kycklingsortimentet i en ny smart vakuumförpackning som har en betydligt lägre miljöpåverkan. Genom att gå över till den nya vakuumförpackningen kommer vi på Lönneberga att göra av med totalt 20 ton mindre plast per år 

Den nya förpackningen:

Minskar matsvinn. Vacuumförpackning är en bra metod för att skydda råvaran och förlänga hållbarheten. Syre påverkar livsmedel negativt, och genom vakuumpaketering minskar vi kontakten med syre och hållbarheten förbättras väsentligt: med en till två dagar. Det kan tyckas lite med bara en dag eller två - men det är mycket i sammanhanget. Och längre hållbarhet bidrar alltid till lägre matsvinn

Minst 57% mindre plast Den nya förpackningen är gjord av tunn, mjuk plast och jämfört med vår tidigare förpackning för motsvarande produkt använder vi minst 57% mindre plast per förpackning men för de flesta förpackningar är plastreduceringen hela 63%. På så sätt bidrar vi till mindre negativ miljöpåverkan. 

Är bättre för dig. Den nya förpackningen är också ett direkt resultat av feedback från er konsumenter som önskat en smidigare och enklare förpackning.

  • Du öppnar den lätt utan verktyg och häller direkt i stekpannan.
  • Mycket mindre plast för dig att källsortera.
  • Förpackningen i sig är mindre, vilket gör det lättare för dig att bära hem och förvara kycklingen i kyl eller frys.

Mindre fossil plast i förpackningarna till Lönneberga skivat smörgåspålägg

Vårt mål är att minska användningen av fossila material. Därför består förpackningarna till Lönnebergas skivade smörgåspålägg från och med v20 2022 av 50 % bioplast. Vi använder en blandning av förnyelsebar plast och fossil plast via en ISCC-certifierad massbalanslösning.

Massbalanslösning innebär att fossil plast blandas med bioplast i tillverkningen av förpackningarna. Lönnebergas totala andel av bioplast i förpackningarna till skivat smörgåspålägg är 50%. Men eftersom vår leverantör tillverkar andra förpackningar i samma anläggning, kan vi inte garantera att varje Lönnebergaförpackning innehåller ett visst antal procent fossilfritt material. Vi vet bara att den totala mängden förnyelsebart material som vi har beställt för Lönnebergas skivade smörgåspålägg har använts i leverantörens produktion. 

ISCC-certifiering betyder att en tredjepartsrevisor kontrollerar att vår tillverkare av förpackningar har köpt in den avtalalade mängden bioplast för Lönneberga och att köpen görs i enlighet med ISCC’s standard. Läs mer här

Återförslutningsbara förpackningar

Vissa av våra förpackningar är återförslutningsbara, det är bra för då håller varan längre utan att du behöver använd en plastpåse att lägga den i. Men alla är inte det. Vissa för att det inte fungerar i produktionen men framförallt för att det är onödigt med återförslutningsbara förpackningar om förpackningen innehåller något som äts upp direkt - vi vill ju spara på plast så mycket som möjligt. 

Är du nyfiken på vårt miljöarbete?

Läs mer om vårt ansvar för såväl miljö och hälsa som djurhållning och våra ambitioner för hållbara affärer och såklart att vara en bra arbetsplats hos vårt moderbolag Atria Sverige

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\n \n \n \n *\n
\n \n \n \n *\n
\n \n \n \n *\n
\n \n \n \n *\n
\n \n \n \n *\n
\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n","content":[],"componentName":"ReactComponents.SibyllaArticlePage","menu":{"searchPlaceHolder":"Sök på recept, produkter och sidor","searchPageUrl":"","mainLinks":[{"link":"/vart-erbjudande2/","linkText":"Vårt Erbjudande","target":"","isSearchPage":false,"id":32109},{"link":"/sortiment/","linkText":"Sortiment","target":"","isSearchPage":false,"id":32186},{"link":"/Utrustning/","linkText":"Utrustning","target":"","isSearchPage":false,"id":32187},{"link":"/om-sibylla/","linkText":"Om Sibylla","target":"","isSearchPage":false,"id":32170},{"link":"/kontakta-oss/","linkText":"Kontakta oss","target":"","isSearchPage":false,"active":"True","id":32146}],"subLinks":[{"link":"https://www.instagram.com/lifeatatria/","linkText":"Instagram","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.linkedin.com/company/atria-sweden/","linkText":"Linkedin","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.atria.se/","linkText":"Atria.se","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://sibylla.se/","linkText":"Sibyllakedjan","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0}],"subMenu":{"activePageTitle":"Bli kund","links":[{"link":"/kontakta-oss/vart-team/","linkText":"Vårt team","target":"","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"/kontakta-oss/bli-kund-formular/","linkText":"Bli kund","target":"","isSearchPage":false,"active":"true","id":0},{"link":"/kontakta-oss/reklamera-produkt/","linkText":"Reklamera produkt","target":"","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"/kontakta-oss/synpunkter-fragor-eller-ideer/","linkText":"Synpunkter, frågor eller idéer","target":"","isSearchPage":false,"id":0}]},"countrySelector":{"optionValue":"/","countries":[{"linkText":"Choose Language","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.se/","linkText":"Svenska","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://new.sibyllashopinshop.com/","linkText":"English","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/pl","linkText":"Poland","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/fi","linkText":"Finland","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/sk","linkText":"Slovakia","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/ee","linkText":"Estonia","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/lt","linkText":"Lithuania","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/lv","linkText":"Latvia","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/es","linkText":"Spain","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/kr","linkText":"South Korea","isSearchPage":false,"id":0}]},"centeredLogo":false},"footer":{"followUs":{},"contactUs":{"openLinkInNewWindow":false,"darken":false,"hideTitle":false,"inverted":false,"categories":[],"photograph":false,"unfadeHeroImage":false,"displayAsSplash":false},"aboutUs":{"text":"Atria Sverige är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Lithells, Sibylla, Pastejköket, Ridderheims och TZAY. Atria Sverige ägs av den finska livsmedelskoncernen Atria Abp.","links":[{"link":"https://www.instagram.com/lifeatatria/","linkText":"Instagram","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.linkedin.com/company/atria-sweden/","linkText":"Linkedin","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.atria.se/","linkText":"Atria.se","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://sibylla.se/","linkText":"Sibyllakedjan","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0}],"copyrightText":"Copyright © 2022 Atria. All rights reserved."},"countrySelector":{"optionValue":"/","countries":[{"linkText":"Choose Language","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.se/","linkText":"Svenska","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://new.sibyllashopinshop.com/","linkText":"English","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/pl","linkText":"Poland","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/fi","linkText":"Finland","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/sk","linkText":"Slovakia","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/ee","linkText":"Estonia","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/lt","linkText":"Lithuania","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/lv","linkText":"Latvia","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/es","linkText":"Spain","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.sibyllashopinshop.com/net/kr","linkText":"South Korea","isSearchPage":false,"id":0}]},"cookieBar":{"text":"

Vi använder temporära cookies. Läs mer här.

","closeText":"Stäng"},"contactUsList":{}}}, "\nCall stack: Error\n at MockConsole._handleCall (React.Core.Resources.shims.js:28:31)\n at Kl (index.js:52:249264)\n at i (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:10294)\n at he (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:11298)\n at e.render (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:13808)\n at e.read (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:13433)\n at Object.renderToString (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:18190)\n at Script [91]:1:16"); console.log("[.NET]", {"title":"Kycklingben 720g","wysiwyg":"

Lönnebergas färska och fantastiskt goda kycklingben,en riktigt sommarklassiker som inslag på picknicken eller varför inte grilla i ugn med en god glaze, hela familjens favorit.

","nyckelhal":true,"svensktKott":true,"productImage":"/contentassets/e3542e883c9841f8ae193bf271141bb6/8292--820218-kycklingben","articleNumber":"820218","markings":"Svensk Fågel","share":{"title":"Dela sidan","linkFacebook":"http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lonneberga.se/produkter/kycklingben-720g/&title=Kycklingben 720g","linkTwitter":"http://twitter.com/intent/tweet?status=Kycklingben 720g+https://www.lonneberga.se/produkter/kycklingben-720g/","linkLinkedIn":"http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.lonneberga.se/produkter/kycklingben-720g/&title=Kycklingben 720g&source=https://www.lonneberga.se/produkter/kycklingben-720g/"},"relatedItems":{"items":[],"effect":"Effects__FadeIn","type":"GenericSlider"},"expandableTexts":[{"title":"Tillagning","wysiwyg":"

Ugn: Stek mitt i ugnen ca 30 minuter i 200 gader eller tills innertemperaturen är 82 grader.Tiden kan variera beroende på hur stora kycklingbenen är. Kycklingen skall serveras väl genomstekt vilken den är när köttsaften är helt klar utan rosa inslag.

"},{"title":"Förvaring/Användning","wysiwyg":"

Kylvara förvaras i max 4° C

Öppnad förpackning är hållbar i 2 dagar.

"},{"title":"Ingredienser","wysiwyg":"

Kycklingben*. *Född, uppfödd och slaktad i Sverige.

"},{"title":"Näringsvärden per 100g","wysiwyg":""},{"title":"Tillverkningsland","wysiwyg":"

Sverige

"}],"recipes":{"items":[],"title":"Recept som använder denna produkt"},"brandImage":"/static/img/lonneberga-logo.svg","printDisclaimer":"","isSibyllaArticleNumber":false,"componentName":"ReactComponents.ProductPage","menu":{"searchPlaceHolder":"Sök på recept, produkter och sidor","searchPageUrl":"","mainLinks":[{"link":"/palagg/","linkText":"Pålägg","target":"","isSearchPage":false,"id":15272},{"link":"/kyckling/","linkText":"Kyckling","target":"","isSearchPage":false,"id":10974},{"link":"/korv/","linkText":"Korv","target":"","isSearchPage":false,"id":17607},{"link":"/recept/","linkText":"Recept","target":"","isSearchPage":false,"id":9531},{"link":"/produkter/","linkText":"Produkter","target":"","isSearchPage":false,"active":"True","id":9530},{"link":"/om/","linkText":"Om","target":"","isSearchPage":false,"id":9534},{"link":"/kontakt/","linkText":"Kontakt","target":"","isSearchPage":false,"id":9621}],"subLinks":[{"link":"/kontakt/","linkText":"Kontakt","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.atria.se/","linkText":"Till Atria.se","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.instagram.com/lonneberga.se/","linkText":"Instagram","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.facebook.com/L%C3%B6nneberga-Atria-223030874949454/","linkText":"Facebook","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0}],"countrySelector":{"optionValue":"/","countries":[{"link":"/","linkText":"Svenska","isSearchPage":false,"id":0}]},"centeredLogo":false},"footer":{"followUs":{"title":"Följ Atria"},"contactUs":{"title":"Kontakta Lönneberga","text":"Välkommen att kontakta vår växel på tel 010-482 30 00","openLinkInNewWindow":false,"darken":false,"hideTitle":false,"inverted":false,"categories":[],"photograph":false,"unfadeHeroImage":false,"displayAsSplash":false},"aboutUs":{"text":"Atria Sverige är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Lithells, Sibylla, Pastejköket, Ridderheims och TZAY. Atria Sverige ägs av den finska livsmedelskoncernen Atria Abp.","links":[{"link":"/kontakt/","linkText":"Kontakt","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.atria.se/","linkText":"Till Atria.se","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.instagram.com/lonneberga.se/","linkText":"Instagram","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.facebook.com/L%C3%B6nneberga-Atria-223030874949454/","linkText":"Facebook","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0}],"copyrightText":"Copyright © 2019 Atria weden. All rights reserved."},"countrySelector":{"optionValue":"/","countries":[{"link":"/","linkText":"Svenska","isSearchPage":false,"id":0}]},"cookieBar":{"text":"

Lönneberga använder cookies för bästa möjliga siteupplevelse.

\n

Om du surfar vidare på vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

","closeText":"Stäng"},"contactUsList":{"linkText":"Kontakta Lönneberga"}}}, "\nCall stack: Error\n at MockConsole._handleCall (React.Core.Resources.shims.js:28:31)\n at i.value (index.js:52:162005)\n at i (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:11038)\n at he (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:11298)\n at e.render (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:13808)\n at e.read (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:13433)\n at Object.renderToString (React.Core.Resources.react.generated.min.js:39:18190)\n at Script [97]:1:16");ReactDOM.hydrate(React.createElement(ReactComponents.ArticlePage, {"title":"Förpackning","wysiwyg":"\u003cp\u003eDet absolut viktigaste jobbet en f\u0026ouml;rpackning har \u0026auml;r att skydda livsmedlet. F\u0026ouml;r ju l\u0026auml;ngre h\u0026aring;llbarhet en produkt har desto mindre matsvinn, och att reducera matsvinnet \u0026auml;r v\u0026aring;rt viktigaste s\u0026auml;tt att spara p\u0026aring; klimatet.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eMed det sagt \u0026auml;r s\u0026aring;klart f\u0026ouml;rpackingen j\u0026auml;tteviktigt. Alla v\u0026aring;ra f\u0026ouml;rpackningar \u0026auml;r godk\u0026auml;nda f\u0026ouml;r livsmedel och vi har ett omfattande milj\u0026ouml;t\u0026auml;nk i hela organisationen. Ett av v\u0026aring;ra konkreta milj\u0026ouml;m\u0026aring;l \u0026auml;r att f\u0026ouml;rpackningarna ska vara av enhetligt material f\u0026ouml;r att underl\u0026auml;tta k\u0026auml;llsortering och \u0026aring;tervinning.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003ePlastinitiativet\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eVi har som m\u0026aring;nga kollegor i branschen skrivit under \u003ca href=\u0022https://www.dlf.se/plastinitiativet-2025/\u0022\u003eDFL Plastinitiativet\u003c/a\u003e med m\u0026aring;l att alla v\u0026aring;ra plastf\u0026ouml;rpackningar senast 2025 ska g\u0026aring; att materialutnyttja. Det inneb\u0026auml;r att plasten i f\u0026ouml;rpackningarna inte bara ska k\u0026auml;llsorteras och anv\u0026auml;nds f\u0026ouml;r energi, utan att plasten \u0026aring;teranv\u0026auml;nds f\u0026ouml;r att tillverka andra plastprodukter. Det \u0026auml;r tekniskt v\u0026auml;ldigt avancerat och bygger \u0026auml;ven p\u0026aring; att \u0026aring;tervinningsprocessen utvecklas. Men tillsamma \u0026auml;r vi m\u0026aring;nga som jobbar h\u0026aring;rt f\u0026ouml;r att plasten vi anv\u0026auml;nder ska ing\u0026aring; i en h\u0026aring;llbar cirkul\u0026auml;r ekonomi f\u0026ouml;r att minimera klimatp\u0026aring;verkan.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eK\u0026auml;llsortera som plast\u003c/strong\u003e\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eV\u0026aring;ra f\u0026ouml;rpackningar sorteras som plast. I Sverige \u0026auml;r vi duktiga p\u0026aring; att k\u0026auml;llsortera och \u0026aring;tervinna plast, och det \u0026auml;r viktigt. F\u0026ouml;r vi vill inte ha plast i naturen. Men plast \u0026auml;r ett v\u0026auml;ldigt bra material att f\u0026ouml;rpacka sm\u0026ouml;rg\u0026aring;sp\u0026aring;l\u0026auml;gg, kyckling och skinka i d\u0026aring; det varken sl\u0026auml;pper igenom syre eller vatten - och d\u0026auml;rmed skyddar produkten och ger den l\u0026auml;ngre h\u0026aring;llbarhet.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003eVacuumf\u0026ouml;rpackad kyckling\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eUnder v\u0026aring;ren 2021 lanserar vi delar av kycklingsortimentet i en ny smart vakuumf\u0026ouml;rpackning som har en betydligt l\u0026auml;gre milj\u0026ouml;p\u0026aring;verkan. Genom att g\u0026aring; \u0026ouml;ver till den nya vakuumf\u0026ouml;rpackningen kommer vi p\u0026aring; L\u0026ouml;nneberga att g\u0026ouml;ra av med totalt 20 ton mindre plast per \u0026aring;r\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eDen nya f\u0026ouml;rpackningen:\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eMinskar matsvinn\u003c/strong\u003e. Vacuumf\u0026ouml;rpackning \u0026auml;r en bra metod f\u0026ouml;r att skydda r\u0026aring;varan och f\u0026ouml;rl\u0026auml;nga h\u0026aring;llbarheten. Syre p\u0026aring;verkar livsmedel negativt, och genom vakuumpaketering minskar vi kontakten med syre och h\u0026aring;llbarheten f\u0026ouml;rb\u0026auml;ttras v\u0026auml;sentligt: med en till tv\u0026aring; dagar. Det kan tyckas lite med bara en dag eller tv\u0026aring; - men det \u0026auml;r mycket i sammanhanget. Och l\u0026auml;ngre h\u0026aring;llbarhet bidrar alltid till l\u0026auml;gre matsvinn\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eMinst 57% mindre plast\u003c/strong\u003e Den nya f\u0026ouml;rpackningen \u0026auml;r gjord av tunn, mjuk plast och j\u0026auml;mf\u0026ouml;rt med v\u0026aring;r tidigare f\u0026ouml;rpackning f\u0026ouml;r motsvarande produkt anv\u0026auml;nder vi minst 57% mindre plast per f\u0026ouml;rpackning men f\u0026ouml;r de flesta f\u0026ouml;rpackningar \u0026auml;r plastreduceringen hela 63%. P\u0026aring; s\u0026aring; s\u0026auml;tt bidrar vi till mindre negativ milj\u0026ouml;p\u0026aring;verkan.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u0026Auml;r b\u0026auml;ttre f\u0026ouml;r dig\u003c/strong\u003e. Den nya f\u0026ouml;rpackningen \u0026auml;r ocks\u0026aring; ett direkt resultat av feedback fr\u0026aring;n er konsumenter som \u0026ouml;nskat en smidigare och enklare f\u0026ouml;rpackning.\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDu \u0026ouml;ppnar den l\u0026auml;tt utan verktyg och h\u0026auml;ller direkt i stekpannan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eMycket mindre plast f\u0026ouml;r dig att k\u0026auml;llsortera.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eF\u0026ouml;rpackningen i sig \u0026auml;r mindre, vilket g\u0026ouml;r det l\u0026auml;ttare f\u0026ouml;r dig att b\u0026auml;ra hem och f\u0026ouml;rvara kycklingen i kyl eller frys.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch3 class=\u0022\u0022\u003e\u003cstrong class=\u0022\u0022\u003eMindre fossil plast i f\u0026ouml;rpackningarna till L\u0026ouml;nneberga skivat sm\u0026ouml;rg\u0026aring;sp\u0026aring;l\u0026auml;gg\u003c/strong\u003e\u003c/h3\u003e\n\u003cp class=\u0022\u0022\u003eV\u0026aring;rt m\u0026aring;l \u0026auml;r att minska anv\u0026auml;ndningen av fossila material. D\u0026auml;rf\u0026ouml;r best\u0026aring;r f\u0026ouml;rpackningarna till L\u0026ouml;nnebergas skivade sm\u0026ouml;rg\u0026aring;sp\u0026aring;l\u0026auml;gg fr\u0026aring;n och med v20 2022 av 50 % bioplast. Vi anv\u0026auml;nder en blandning av f\u0026ouml;rnyelsebar plast och fossil plast via en ISCC-certifierad massbalansl\u0026ouml;sning.\u003c/p\u003e\n\u003cp class=\u0022\u0022\u003e\u003cstrong class=\u0022\u0022\u003eMassbalansl\u0026ouml;sning inneb\u0026auml;r\u003c/strong\u003e att fossil plast blandas med bioplast i tillverkningen av f\u0026ouml;rpackningarna. L\u0026ouml;nnebergas totala andel av bioplast i f\u0026ouml;rpackningarna till skivat sm\u0026ouml;rg\u0026aring;sp\u0026aring;l\u0026auml;gg \u0026auml;r 50%. Men eftersom v\u0026aring;r leverant\u0026ouml;r tillverkar andra f\u0026ouml;rpackningar i samma anl\u0026auml;ggning, kan vi inte garantera att varje L\u0026ouml;nnebergaf\u0026ouml;rpackning inneh\u0026aring;ller ett visst antal procent fossilfritt material.\u0026nbsp;\u003cspan class=\u0022\u0022\u003eVi vet bara att den totala m\u0026auml;ngden f\u0026ouml;rnyelsebart\u003c/span\u003e\u0026nbsp;material som vi har best\u0026auml;llt f\u0026ouml;r L\u0026ouml;nnebergas skivade sm\u0026ouml;rg\u0026aring;sp\u0026aring;l\u0026auml;gg har anv\u0026auml;nts i leverant\u0026ouml;rens produktion.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp class=\u0022\u0022\u003e\u003cstrong class=\u0022\u0022\u003eISCC-certifiering\u003c/strong\u003e betyder att en tredjepartsrevisor kontrollerar att v\u0026aring;r tillverkare av f\u0026ouml;rpackningar har k\u0026ouml;pt in den avtalalade m\u0026auml;ngden bioplast f\u0026ouml;r L\u0026ouml;nneberga och att k\u0026ouml;pen g\u0026ouml;rs i enlighet med ISCC\u0026rsquo;s standard. L\u0026auml;s mer \u003ca class=\u0022\u0022 href=\u0022https://www.iscc-system.org/\u0022\u003eh\u0026auml;r\u003c/a\u003e.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003e\u0026Aring;terf\u0026ouml;rslutningsbara f\u0026ouml;rpackningar\u003c/strong\u003e\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eVissa av v\u0026aring;ra f\u0026ouml;rpackningar \u0026auml;r \u0026aring;terf\u0026ouml;rslutningsbara, det \u0026auml;r bra f\u0026ouml;r d\u0026aring; h\u0026aring;ller varan l\u0026auml;ngre utan att du beh\u0026ouml;ver anv\u0026auml;nd en plastp\u0026aring;se att l\u0026auml;gga den i. Men alla \u0026auml;r inte det. Vissa f\u0026ouml;r att det inte fungerar i produktionen men framf\u0026ouml;rallt f\u0026ouml;r att det \u0026auml;r on\u0026ouml;digt med \u0026aring;terf\u0026ouml;rslutningsbara f\u0026ouml;rpackningar om f\u0026ouml;rpackningen inneh\u0026aring;ller n\u0026aring;got som \u0026auml;ts upp direkt - vi vill ju spara p\u0026aring; plast s\u0026aring; mycket som m\u0026ouml;jligt.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003e\u0026Auml;r du nyfiken p\u0026aring; v\u0026aring;rt milj\u0026ouml;arbete?\u003c/strong\u003e\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eL\u0026auml;s mer om v\u0026aring;rt ansvar f\u0026ouml;r s\u0026aring;v\u0026auml;l milj\u0026ouml; och h\u0026auml;lsa som djurh\u0026aring;llning och v\u0026aring;ra ambitioner f\u0026ouml;r h\u0026aring;llbara aff\u0026auml;rer och s\u0026aring;klart att vara en bra arbetsplats hos v\u0026aring;rt moderbolag \u003ca href=\u0022https://www.atria.se/vart-ansvar/\u0022\u003eAtria Sverige\u003c/a\u003e.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","hideShareButtons":false,"share":{"title":"Dela sidan","linkFacebook":"http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lonneberga.se/om/forpackning/\u0026title=Förpackning","linkTwitter":"http://twitter.com/intent/tweet?status=Förpackning+https://www.lonneberga.se/om/forpackning/","linkLinkedIn":"http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true\u0026url=https://www.lonneberga.se/om/forpackning/\u0026title=Förpackning\u0026source=https://www.lonneberga.se/om/forpackning/"},"relatedItems":{"items":[],"effect":"Effects__FadeIn","type":"GenericSlider"},"componentName":"ReactComponents.ArticlePage","menu":{"searchPlaceHolder":"Sök på recept, produkter och sidor","searchPageUrl":"","mainLinks":[{"link":"/palagg/","linkText":"Pålägg","target":"","isSearchPage":false,"id":15272},{"link":"/kyckling/","linkText":"Kyckling","target":"","isSearchPage":false,"id":10974},{"link":"/korv/","linkText":"Korv","target":"","isSearchPage":false,"id":17607},{"link":"/recept/","linkText":"Recept","target":"","isSearchPage":false,"id":9531},{"link":"/produkter/","linkText":"Produkter","target":"","isSearchPage":false,"id":9530},{"link":"/om/","linkText":"Om","target":"","isSearchPage":false,"active":"True","id":9534},{"link":"/kontakt/","linkText":"Kontakt","target":"","isSearchPage":false,"id":9621}],"subLinks":[{"link":"/kontakt/","linkText":"Kontakt","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.atria.se/","linkText":"Till Atria.se","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.instagram.com/lonneberga.se/","linkText":"Instagram","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.facebook.com/L%C3%B6nneberga-Atria-223030874949454/","linkText":"Facebook","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0}],"countrySelector":{"optionValue":"/","countries":[{"link":"/","linkText":"Svenska","isSearchPage":false,"id":0}]},"centeredLogo":false},"footer":{"followUs":{"title":"Följ Atria"},"contactUs":{"title":"Kontakta Lönneberga","text":"Välkommen att kontakta vår växel på tel 010-482 30 00","openLinkInNewWindow":false,"darken":false,"hideTitle":false,"inverted":false,"categories":[],"photograph":false,"unfadeHeroImage":false,"displayAsSplash":false},"aboutUs":{"text":"Atria Sverige är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Lithells, Sibylla, Pastejköket, Ridderheims och TZAY. Atria Sverige ägs av den finska livsmedelskoncernen Atria Abp.","links":[{"link":"/kontakt/","linkText":"Kontakt","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.atria.se/","linkText":"Till Atria.se","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.instagram.com/lonneberga.se/","linkText":"Instagram","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0},{"link":"https://www.facebook.com/L%C3%B6nneberga-Atria-223030874949454/","linkText":"Facebook","target":"_blank","isSearchPage":false,"id":0}],"copyrightText":"Copyright © 2019 Atria weden. All rights reserved."},"countrySelector":{"optionValue":"/","countries":[{"link":"/","linkText":"Svenska","isSearchPage":false,"id":0}]},"cookieBar":{"text":"\u003cp\u003eL\u0026ouml;nneberga anv\u0026auml;nder cookies f\u0026ouml;r b\u0026auml;sta m\u0026ouml;jliga siteupplevelse.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eOm du surfar vidare p\u0026aring; v\u0026aring;r hemsida godk\u0026auml;nner du anv\u0026auml;ndningen av cookies. L\u0026auml;s mer om cookies och \u003ca href=\u0022//atria.se/legalt\u0022\u003ehur du kan tacka nej till dem.\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e","closeText":"Stäng"},"contactUsList":{"linkText":"Kontakta Lönneberga"}}}), document.getElementById("react_0HML6LBVMC051"));