Förpackning

Det absolut viktigaste jobbet en förpackning har är att skydda livsmedlet. För ju längre hållbarhet en produkt har desto mindre matsvinn, och att reducera matsvinnet är vårt viktigaste sätt att spara på klimatet.  

Med det sagt är såklart förpackingen jätteviktigt. Alla våra förpackningar är godkända för livsmedel och vi har ett omfattande miljötänk i hela organisationen. Ett av våra konkreta miljömål är att förpackningarna ska vara av enhetligt material för att underlätta källsortering och återvinning.

Plastinitiativet

Vi har som många kollegor i branschen skrivit under DFL Plastinitiativet med mål att alla våra plastförpackningar senast 2025 ska gå att materialutnyttja. Det innebär att plasten i förpackningarna inte bara ska källsorteras och används för energi, utan att plasten återanvänds för att tillverka andra plastprodukter. Det är tekniskt väldigt avancerat och bygger även på att återvinningsprocessen utvecklas. Men tillsamma är vi många som jobbar hårt för att plasten vi använder ska ingå i en hållbar cirkulär ekonomi för att minimera klimatpåverkan.

Källsortera som plast

Våra förpackningar sorteras som plast. I Sverige är vi duktiga på att källsortera och återvinna plast, och det är viktigt. För vi vill inte ha plast i naturen. Men plast är ett väldigt bra material att förpacka smörgåspålägg, kyckling och skinka i då det varken släpper igenom syre eller vatten - och därmed skyddar produkten och ger den längre hållbarhet.

Vacuumförpackad kyckling

Under våren 2021 lanserar vi delar av kycklingsortimentet i en ny smart vakuumförpackning som har en betydligt lägre miljöpåverkan. Genom att gå över till den nya vakuumförpackningen kommer vi på Lönneberga att göra av med totalt 20 ton mindre plast per år 

Den nya förpackningen:

Minskar matsvinn. Vacuumförpackning är en bra metod för att skydda råvaran och förlänga hållbarheten. Syre påverkar livsmedel negativt, och genom vakuumpaketering minskar vi kontakten med syre och hållbarheten förbättras väsentligt: med en till två dagar. Det kan tyckas lite med bara en dag eller två - men det är mycket i sammanhanget. Och längre hållbarhet bidrar alltid till lägre matsvinn

Minst 57% mindre plast Den nya förpackningen är gjord av tunn, mjuk plast och jämfört med vår tidigare förpackning för motsvarande produkt använder vi minst 57% mindre plast per förpackning men för de flesta förpackningar är plastreduceringen hela 63%. På så sätt bidrar vi till mindre negativ miljöpåverkan. 

Är bättre för dig. Den nya förpackningen är också ett direkt resultat av feedback från er konsumenter som önskat en smidigare och enklare förpackning.

  • Du öppnar den lätt utan verktyg och häller direkt i stekpannan.
  • Mycket mindre plast för dig att källsortera.
  • Förpackningen i sig är mindre, vilket gör det lättare för dig att bära hem och förvara kycklingen i kyl eller frys.

Mindre fossil plast i förpackningarna till Lönneberga skivat smörgåspålägg

Vårt mål är att minska användningen av fossila material. Därför består förpackningarna till Lönnebergas skivade smörgåspålägg från och med v20 2022 av 50 % bioplast. Vi använder en blandning av förnyelsebar plast och fossil plast via en ISCC-certifierad massbalanslösning.

Massbalanslösning innebär att fossil plast blandas med bioplast i tillverkningen av förpackningarna. Lönnebergas totala andel av bioplast i förpackningarna till skivat smörgåspålägg är 50%. Men eftersom vår leverantör tillverkar andra förpackningar i samma anläggning, kan vi inte garantera att varje Lönnebergaförpackning innehåller ett visst antal procent fossilfritt material. Vi vet bara att den totala mängden förnyelsebart material som vi har beställt för Lönnebergas skivade smörgåspålägg har använts i leverantörens produktion. 

ISCC-certifiering betyder att en tredjepartsrevisor kontrollerar att vår tillverkare av förpackningar har köpt in den avtalalade mängden bioplast för Lönneberga och att köpen görs i enlighet med ISCC’s standard. Läs mer här

Återförslutningsbara förpackningar

Vissa av våra förpackningar är återförslutningsbara, det är bra för då håller varan längre utan att du behöver använd en plastpåse att lägga den i. Men alla är inte det. Vissa för att det inte fungerar i produktionen men framförallt för att det är onödigt med återförslutningsbara förpackningar om förpackningen innehåller något som äts upp direkt - vi vill ju spara på plast så mycket som möjligt. 

Är du nyfiken på vårt miljöarbete?

Läs mer om vårt ansvar för såväl miljö och hälsa som djurhållning och våra ambitioner för hållbara affärer och såklart att vara en bra arbetsplats hos vårt moderbolag Atria Sverige